Organizator wydarzenia

2Na przełomie wieków rozpoczęło się nasze doświadczenie w zakresie organizacji seminariów dla projektantów. Początkowo we Wrocławiu w Art Hotelu zaczęły odbywać się spotkania dedykowane dla wąskiego grona architektów pod patronatem naszego wydawnictwa.

W 2001 roku przygotowano już cykl comiesięcznych spotkań seminaryjnych odbywających się zawsze w ostatni czwartek miesiąca w ówczesnym hotelu Holiday Inn dzisiejszy Scandic przy ulicy Piłsudskiego 49-57 we Wrocławiu. Producentom materiałów budowlanych zaproponowano stałą platformę komunikacyjną z szerokim dotarciem do grona aktywnych i czynnych zawodowo architektów z terenu Dolnego Śląska. W tym czasie  program rozbudowano o wykłady ekspertów reprezentujących takie służby jak Nadzór budowlany, Straż Pożarne, Sanepid, Konserwator zabytków, czy Wydziały Architektury UM i Starostwa Powiatowego. Naszymi gośćmi byli min.  mgr inż. Jacek Miller ówczesny szef Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, mgr inż. Gabriel Marek, Zastępca Dyrektora, Wydział Architektury i Budownictwa, mgr inż. Marek Glabian Kierownik Działu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu czy mł. bryg. mgr inż. Rafał Wąsek zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, co w znaczący sposób podniosło atrakcyjność seminariów.

 

W 2002 roku identyczną formułę zaproponowano architektom z województwa Wielkopolskiego, Śląskiego i Małopolskiego. W  latach 2003-2004  Seminaria Regionalne obejmowały już swoim zasięgiem 12 województw by w 2005 r. pokryć swoim oddziaływaniem obszar całej Polski. W 2006r. sprawdzona formuła zaczęła obejmować również pozostałe branże projektowe. Rozpoczęto od architektów wnętrz przez instalacji sanitarnych, instalacje elektryczne, budownictwo drogowe i od 2012 kontynuowane są z sukcesem Instalacje Wodno-Kanalizacyjne obejmujące sieci zewnętrzne. Co roku przygotowywanych jest cykl ponad stu imprez seminaryjnych na terenie całego kraju, gdzie poruszanych jest ponad 1 400 tematów z zakresu materiałów i technologii stosowanych w branży budowlanej, w której uczestniczy blisko 150 ekspertów reprezentujących wszystkie służby uczestniczące na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej lub obecne w trakcie obowiązkowych kontroli obiektów użyteczności publicznej, budynków komercyjnych, wielorodzinnych czy obiektów przemysłowych. W związku z Seminariami Regionalnymi rocznie przygotowanych jest ponad ćwierć miliona zaproszeń adresowanych do czynnych biur projektowych na terenie całej Polski, w których uczestniczy blisko 13 000 osób reprezentujących środowisko projektowe. W 2012 rokuzaproponowano również formułę Konferencji technicznych, gdzie oprócz producentów przedstawiane są wybrane rozwiązanie techniczne i architektoniczne  zawarte w projektach realizowanych przez polskich projektantów i architektów. Pierwsza konferencja odbyła się w Berlinie jesienią 2012r. i w Polsce w Karpaczu pod nazwą ArchiVIP 2012. W latach kolejnych z sukcesem kontynuowane są konferencje zarówno dla architektów jak i projektantów innych branż min. InstalVIP oraz ElektroVIP od dwóch lat odbywających się w Polanicy Zdrój. Gromadzą one biura projektowe z bogatą listom referencyjną budynków użyteczności publicznej, budynków komercyjnych i obiektów przemysłowych.

 

Zapraszamy do udziału producentów i biura projektowe w ramach kolejnych edycji konferencji ArchiVIP, InstalVIP oraz ElektroVIP 2022!

 

______________________________

Wydawca i Organizator

Biotop Biuro Inżynierii Środowiska Spółka Jawna ul. Wiwulskiego 12, 51-640 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000404129, NIP: 898-219-84-84, REGON: 021773220

www.biotop.pl  info@biotop.pl