Cel konferencji

Cel konferencji InstalVIP

Celem konferencji jest podjęcie debaty oraz wymiany doświadczeń w zakresie projektowanie w oparciu o  najnowsze technologie i materiały stosowane  w budownictwie obiektowym  XXI wieku wpływające na prawidłowe użytkowanie budynków. Istotny element konferencji stanowić będzie udział praktyków, co będzie niepowtarzalną okazją do wymiany poglądów oraz wypracowania wspólnych wniosków przez środowisko zarówno projektowe jak i producentów materiałów starających się sprostać wyzwaniom współczesnego budownictwa.

 

Tematyka konferencji.

Główne tematy Konferencji obejmują zagadnienia  z następujących obszarów:

 

Instalacje sanitarne

– zespół instalacji budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku, w zakresie takich mediów jak: woda, powietrze i gaz.

W skład instalacji sanitarnych wchodzą: systemy  instalacji wodnych (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej), systemy kanalizacji (sanitarnej, deszczowej, technologicznej), systemy instalacji przeciwpożarowych (tryskaczowa, hydrantowa), instalacje chłodnicze, wentylacja  (mechaniczna, grawitacyjna, aeracja), wentylacja pożarowa (oddymiania, nawiewu pożarowego) oraz klimatyzacja.

Technika grzewcza

– zespoły systemów i instalacji grzewczych zapewniających komfort cieplny w budynku.

Elementami techniki grzewczej są: kotły i kotłownie, systemy odprowadzania spalin, źródła energii, instalacje grzewcze, izolacje, technika, solarna, pompy ciepła, ogrzewanie ścienne i podłogowe, promienniki, grzejniki i kanały grzewcze, regulatory temperatury oraz zawory