Warunki udziału

Etap 1.

Warunkiem udziału jest otrzymanie zaproszenia ze strony organizatora lub zgłoszenie się, zapoznanie się z programem oraz wypełnienie i przesłanie formularza-zgłoszenia udziału.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w konferencji InstalVIP prosimy o wysłanie zapytania na info@instalvip.pl

Etap 2.

Organizator potwierdza drogą elektroniczną fakt wpłynięcia zgłoszenia udziału.

Etap 3.

Weryfikacja zgłoszenia i potwierdzenie w formie elektronicznej udziału w konferencji InstalVIP 2022.

Etap 4.

Udział Uczestnika w trzydniowej konferencji InstalVIP 2022.